Tietosuojaseloste

   

   1. Rekisterinpitäjä

    

    • Nimi: Turun Painepesu Oy

    • Y-tunnus: 3302761-3

    • Osoite: Kraatarintie 18 A 2, 21110 Naantali

    • Puhelin: 040 6841439

    • Sähköposti: asiakaspalvelu@painepesut.fi

    • Yhteyshenkilö: Turun Painepesun asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@painepesut.fi

   Rekisterin nimi

     

    1. www.painepesut.fi käyttäjärekisteri

      

      1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
       Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi, palveluiden tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

      1. Rekisterin tietosisältö
       Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

       

       • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)

       • Käyttäjätunnus ja salasana

       • Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

       • Muut asiakassuhteen aikana kerätyt tiedot

        

        1. Tietojen säilytysaika
         Tiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan rekisterin käsittelytarkoituksessa.

        1. Tietojen luovutus
         Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

        1. Rekisterin suojauksen periaatteet
         Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on rajoitettu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

        1. Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja
         Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

        1. Muut oikeudet
         Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) sekä muut GDPR-asetuksen mukaiset oikeudet.